Jan Bebą, teksty z października 2016 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Jan Bebą.

Sokół

Często w so­bie się zatrzymuję
Lecz cze­mu? Wca­le nie poj­muję
Myśli wsze­lakie krążą wokół
Jes­tem ofiarą – one jak sokół
roz­szar­pać mnie chcą bo­leśnie
Czy to na ja­wie czy we śnie

Gdy tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 października 2016, 19:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 października 2016, 20:54Cris sko­men­to­wał tek­st Sokół

3 września 2015, 20:46mechaa sko­men­to­wał tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

3 września 2015, 19:34Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

11 lutego 2015, 19:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Zamiast spoglądać na krótkie [...]

6 stycznia 2015, 22:22Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Od zaw­sze pow­tarzałem: Kluczem [...]

30 listopada 2014, 18:55Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Niebo jest błękit­ne, tra­wa [...]

12 sierpnia 2014, 06:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Problemy są niczym chwas­ty. [...]