Jan Bebą, teksty z września 2015 roku

1 tekst z września 2015 ro­ku – auto­rem jest Jan Bebą.

Kochaj tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Baw się tak, jak­by to był Twój os­tatni dzień.
Nie żałuj de­cyz­ji, przez które choć przez chwilę byłeś szczęśli­wy.
To Twój nie­szczęsny ko­niec - nie znasz dnia ani godzi­ny.

A gdy już odej­dziesz do od­ległej krainy...
Zro­zumiesz, że to nie śmierć.

Zro­zumiesz, że życie to sen... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2015, 19:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 października 2016, 20:54Cris sko­men­to­wał tek­st Sokół

3 września 2015, 20:46mechaa sko­men­to­wał tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

3 września 2015, 19:34Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

11 lutego 2015, 19:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Zamiast spoglądać na krótkie [...]

6 stycznia 2015, 22:22Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Od zaw­sze pow­tarzałem: Kluczem [...]

30 listopada 2014, 18:55Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Niebo jest błękit­ne, tra­wa [...]

12 sierpnia 2014, 06:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Problemy są niczym chwas­ty. [...]