Jan Bebą, teksty z sierpnia 2016 roku

2 teksty z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest Jan Bebą.

Życie jest jak gra w po­kera. Ta­lia jest niez­mien­na, lecz gdy dos­ta­niesz słabe kar­ty, nie przej­muj się - nieba­wem to Ty będziesz się cie­szyć. Wys­tar­czy prze­taso­wać swo­je myśli i roz­począć no­we rozdanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 sierpnia 2016, 18:50

Czas jest naszym naj­większym wro­giem. Cze­mu? Prze­cież po­dob­no to właśnie czas leczy ra­ny. Jed­nak również je tworzy. Czas to tęskno­ta za up­ragnionym. W jed­nej chwi­li możemy wiele zys­kać, ale też stra­cić wszystko. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 sierpnia 2016, 15:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 października 2016, 20:54Cris sko­men­to­wał tek­st Sokół

3 września 2015, 20:46mechaa sko­men­to­wał tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

3 września 2015, 19:34Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Kochaj tak, jak­by to [...]

11 lutego 2015, 19:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Zamiast spoglądać na krótkie [...]

6 stycznia 2015, 22:22Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Od zaw­sze pow­tarzałem: Kluczem [...]

30 listopada 2014, 18:55Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Niebo jest błękit­ne, tra­wa [...]

12 sierpnia 2014, 06:38Jan Bebą do­dał no­wy tek­st Problemy są niczym chwas­ty. [...]